VISSZA

 

Megegyezés helyett...
 

A "Rádiótechniká"-t támadja a MRASZ!

(A háttérben egészen másról van szó...)

Békei Ferenc (HA5KU) főszerkesztő, a Budapesti Rádióamatőr Szövetség (BRASZ) elnöke

Több mint ötven éve vagyok rádióamatőr, és lám, még érhetnek „csodák”. Nem az FT8 vagy más égi/földi összeköttetés-technikák ejtenek ámulatba, annál inkább az ismerethiányos megingathatatlan agresszív határozottság okozott legújabban meglepetést. Íme, a még kibontakozóban levő történet, melyet hely hiányban a lapban folytatásokban, honlapunkon teljes terjedelmében hamarabb lesz olvasható.

Ide nekünk mindent!

Úgy látszik, rádióamatőr mozgalmunkban már hál’isten minden a legnagyobb rendben van, így a Magyar Rádióamatőr Szövetség (MRASZ) elnöksége idejét látja megrendszabályozni a lapunkat, a „Rádiótechnikát”. A
mellékelt levéllel jelentkezett a Szövetség elnöke, HA7PL Laci OM a lap kiadójánál, szerkesztőségénél. (Kis lapoknál ez a kettő általában egy és ugyanaz.) Idén meglehetősen hosszú lesz a farsangi időszak, valahogy mégsem tudtuk teljesen tréfának venni a MRASZ-elnök dörgedelmes – inkább szégyenletes(!) – levelét. Fájó szívvel kell jövőbeli számainknak jobb témákra érdemes oldalait feláldoznunk kedves Olvasóink ezen ügyben való tájékoztatására.

Nem csekély dologról, a „Rádiótechnika” sorsáról és a Budapesti Rádióamatőr Szövetség (BRASZ) tagegyesületeinek vagyoni értékű jogáról van szó!

Természetesen mi más lenne motiváció, mint az anyagiak. Közismert, hogy égbe szöktek a fővárosi ingatlan árak, így a kisgömböc (MRASZ), felbátorodván az isteni szerencsével ölébe hullott száz milliós értékű, ex HA5FO Schneider Pistától való ingatlan- és bankszámla-hagyaték többé-kevésbé sikeres bekasszázása után, újabb zsíros falatra vágyik. Esetünkben egy ennél lényegesen korábbi ügyről van szó, és ebben rejlik a dolgok sajnálatos elfajulása.

Előállt az a képtelen helyzet, hogy a magyar rádióamatőr mozgalom országos szervezete üti a rádióamatőrök lapját, a mozgalom egyik támogatóját! – Észnél vagyunk, kérem szépen?!

Meglehet, hogy kedves „fiatal” országos elnökségi tagjainknak fogalmuk sincs az előzményekről, hiszen a rendszerváltozáskor még úttörők, no jó, KISZ-tagok lehettek. De, elnök úr, kedves Laci, Te a hetven valahány éveddel és eddigi kiváló rádióamatőr múltaddal...?!

Az utóbbi két évben a BRASZ elnöksége többször is javasolt a MRASZ elnökségének ingatlanügyben egyeztetést. Kértük, vártuk a 10 évvel ezelőtti országos közgyűlési határozatok végrehajtását, de, erről majd később...

Törvényi előzmények

Harminc év meglehetősen hosszú idő, ugyanis még 1990-től, a rendszerváltozástól, majd az MHSZ felszámolásától erednek a „Dagály utcai sztori” szálai.

Az állam az 1990. évi LXX tv. alapján később hozott jogszabályokban rendelkezett az egyes, a régi rendszerhez kötődő társadalmi szervezetek kezelői jogainak megszüntetéséről. A magyar rádióamatőr mozgalom és annak lapja, a „Rádiótechnika” is az egykori MHSZ felügyelete alatt állott. A meghozott törvények kimondták, hogy azon szervezetek, amelyek megújulva átalakulnak és folytatni kívánják társadalmilag hasznos tevékenységüket, az általuk korábban használt mértékben ingyenesen igényelhetnek (esetünkben) az MHSZ vagyonából.

Tehát, ami a lényeges: az általuk korábban is használt ingó és ingatlan vagyont lehetett igényelni a ZÁVKI-tól (Zárolt Állami Vagyont Kezelő és Hasznosító Intézménytől). - A MRASZ (elnöksége) soha nem használta semmiféle célra a most vitatott ingatlant!

BRASZ és „Rádiótechnika”, kezdetektől együtt

Az 1989. november 17-én újjáalakult BRASZ közgyűlése szerény személyemet, a „Rádiótechnika” főszerkesztőjét, egyben a Rádióvilág Kiadó Kft. ügyvezetőjét választotta meg elnökéül. A Szerkesztőség akkoriban a IX. ker.-i Lónyay (Szamuely) utcában levő helyiségeibe befogadta a „homeless” BRASZ-t. Utóbbi egyetlen apró irodáját „lenyúlta” a Pál János et. vezette MTTBSZ, a volt MHSZ budapesti vezetősége. Napi 24 órában abból mégsem pofozhattuk ki őket. No, meg sajnos, többen is voltak…

Az állam legelső pályázati kiírásától HA5FA Jenő OM, akkori BRASZ titkárral folyamatosan adtuk be az ingatlan pályázatainkat az éppen aktuális elnevezésű állami vagyont kezelő szervezethez (ZÁVKI, KVI, KVSZ…). Ugyanezt tette az általa használt ingatlannal az országos MRASZ is, de a többi megyei-területi rádiós szövetség – megfelelő emberi kapacitás híján –, sajnos, nem élt ezzel a lehetőséggel. Az országos MRASZ pedig nemigen figyelt minderre, a megyéinek efféle gondjaira!

Aztán végre10 év(!) múltán, 2000-ben, a BRASZ megköthette az általa (a Rádiótechnikával továbbra is közösen) használt ingatlan kisebb részterületére az első ingyenes vagyonátadási szerződést. Költözés folytán ekkor már a XIII. ker. Dagály utcában működtünk.

A nagy „eltitkolás”

A MRASZ 2010-es országos közgyűlését HA1TJ Gyula elnök „extra show”-val indította. Botrány van: a budapestiek – igaz, már vagy 10 éve – ingatlant szereztek! És ezt „eltitkolták” előtte! Tehát a nagy tragédia abban állt, hogy gyarapodott a budapesti rádióamatőr mozgalom, a fővárosi tagegyesületek vagyona. Hát, ez bizony nagy „probléma”, komoly elnöki szövetség-építési koncepciókra vall annak efféle megközelítése...

A MRASZ alapszabálya szerint területi szövetség ingatlanvagyonnal nem bírhatott, viszont a kincstár állami sportingatlant csak az azt effektív érdembeli használóknak adhatott át. A közgyűlés végül is bölcsen úgy határozott, hogy az ingatlanszerzést a MRASZ területi szövetsége folytassa tovább. Ennek még esedékes további 2 fázisának lezártával majd helyre kell állítani az ingatlanvagyon alapszabályi megfelelőségét. A közgyűlés határozatban kötelezte az elnökséget (elnököt) a további ingatlan igényléshez szükséges iratok, igazolások kiadására. Utóbbi teljes körűen nem történt meg! Sőt 1TJ intézkedett a KVSz felé, amitől teljesen lefagytak egy időre a további ügyintézés lehetőségei.

Nem lenne igazán magyaros az „ingatlanosdi”, ha nem született volna e tárgyban egy névtelen levél sem, Nincs nagy meglepetés: született! Lásd itt! Szerzője, a levélke stílusából, buzgó „segítő” szándékából kiindulva Sz. T. szt.-nek (monogram/állomány) vélhető. A bornírt irigység és a tudálékoskodó rosszindulat nagy hajtóerő tud lenni. A főváros sportvezetése – a velünk való konzultáció után – természetesen helyén kezelte a névtelen levelet.

A fentebb említett „eltitkolásról” annyit, hogy az elnökök közül (időrendben) 5EB Béla, 5EA Laci OM-ek nyilvánvalóan képben voltak, részünkre iratokat, igazolásokat adtak ki az ingatlanszerzéshez. Hogy 1TJ Gyula milyen – nyilvánvalóan hiányos – ismeretek alapján áll(hat)ott be elnöki funkciójába, az rajta és a MRASZ titkárságon múlott.

TESZ-ek, isten veletek!

A MRASZ 2017-es országos közgyűlése utolsó napirendi pontként tárgyalta a „Területi szövetségek (TESZ-ek) megszüntetése” c. napirendi pontot. Frappáns volt az időzítés, sokan mennének már (elmentek) haza, és miután évtizedek óta, sajnos, nem létezik sokaknál (szinte már sehol sem) megyei TESZ, számukra érdektelen vita egész. Gyerünk haza és szavazzunk, fejetlenül, gyorsan!

No, azért a fővárosi küldöttek erőteljesen tiltakoztak e téma rendkívül sértő, „fűnyíró elv-szerű” kezelése ellen. Hiszen közismert tény: a fővárosi TESZ 1989 óta folyamatosan és jól működött. HA7PL, a közgyűlés levezető elnöke, nyögve-nyelve tudott kitérő töredék-válaszokat adni ezekre a felvetésekre. Nemkülönben HA1TJ Gyula is csak magyarázkodott, hogy az a kis vagyon, ami a TESZ-eknél van, az ott is marad náluk. A főváros ingatlan ügyét pedig majd megoldjuk!

(A TESZ-ek „kimúlását” nem kis mértékben a MRASZ elnökség anyagi nehézségei okozták. Az 1990-es induláskor a MRASZ elnökség és a TESZ-ek között 50-50%-os volt a tagdíj megoszlás, a visszatérítés mértéke. A MRASZ 70 éves jubileuma alkalmából jómagam terjesztettem a közgyűlés elé az Szövetség életben maradására hivatkozva a 70-30%-os visszatérítést az országos elnökség javára. Aztán, kis idő múltán, mint a viccbeli népi zenekarnál a prímás, az elnökség elismerte ugyan hogy „jár-jár tagdíj visszatérítés, de nem fussa”... És, ebből a 0%-os visszatérítésből kellett [volna] megélnie a területi szövetségeknek. Persze, hogy kimúltak.)

Kettő, azaz 2 évig tartott (egy újabb közgyűléssel), amíg az országos elnökség össze tudott hozni egy hivatalos bírósági végzést a TESZ-ek megszüntetéséről. A fővárosban nekünk nem volt erre két évünk! BRASZ néven – az 1989-es újjáalakulás előtt tisztelegve –, most már önálló jogi személyiséggel azonnal továbbfolytattuk a rádióamatőr sport-szakmai munkát a Dagály utcában. Ehhez átcedáltuk a korábbi Együttműködési Megállapodást a BRASZ és a Rádióvilág (Rádiótechnika szerkesztősége) közé.

Szerénytelenség nélkül kérdezzük a kedves rádióamatőrtárs társakat: ki a korábbi fővárosi területi szövetség utódszervezete? Ki viszi folyamatosan 30 éve, változatlanul tovább a korábbi tevékenység valamennyi elemét:
- versenyrendszerét a szakági Budapest-bajnokságokkal,
- szolgáltatásait, a QSL-irodát, Bp. QST-t, a honlapot, a BURABU-t.

A Budapesti Rádióamatőr Szövetség (BRASZ, ld. www.brasz.hu) vagy a MRASZ?

Meg kellene egyezni!

El kell ismernünk, hogy a MRASZ elnöksége igen nagy elánnal vív a Dagály utcai rádiós ingatlan tulajdonjogáért. Egyik erős nyomás-gyakorló elemüknek szánták a Rádiótechnika működésének ellehetetlenítését. Ügyes! No, mostmár csak egy frappáns névtelen levélkét kellene újra valakinek összehoznia...

A baj csupán „csak” abban van, hogy tagszervezeteinek, a fővárosi rádiókluboknak jogos tulajdon- v. használati jogát akarja bevonni magának a MRASZ elnöksége.

A Dagály ingatlan rádióamatőr sport célokra való megszerzéséért az országos szövetség eddig – 30 év alatt – két fűszálat nem tett keresztbe, annyit sem fáradozott azért! Annál inkább keresztbe tett a Területi Szövetségnek ezen ügyben. Egyszer, talán, megtudjuk hogy miért is?!

Tisztelt Elnökség! Újra és újra kimondjuk: Meg  kellene végre egyezni és nem erőből politizálni!

Kedves Amatőrtársak, Olvasóink!

Kérjük, osszák meg véleményüket velünk a bemutatott MRASZ-levél kapcsán. Elérhetőségeink: BRASZ, Rádiótechnika szerk., 1550 Bp., Pf. 123, ha5ku@brasz.hu  fbekei@radiovilag.hu

Véljük, a MRASZ elnöksége is kíváncsi a véleményekre. Elérhetőségeik levelük fejlécében (ld. itt) található.

(Folytatjuk)

VISSZA